Informace o nás

Spolek obce Všemyslice "Neznášek" byl založen dne 2.1.2012

předseda: Bc. Kateřina Levínská

místopředseda: Ing. Vladan Ševčík

hospodář: Ing. Romana Ševčíková

 

Co děláme  a kdo jsme:

Spolek „Neznášek“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů obce Všemyslice. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Ve spolku jsou také sdruženi rodiče, zákonní zástupci žáků Základní školy a Mateřské školy Neznašov (dále jen “ZŠ a MŠ Neznašov”), kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu žáků, práci a rozvoj základní a mateřské školy.

- snažíme se zajišťovat kulturní a společenské akce, které přinášejí do naší obce kulturní vyžití a hlavně umožňují dětem z obce společně se setkávat i za jiných okolností než ve škole a školce.

- zaštiťujeme pořádání mimoškolních aktivit (kroužků) v obci Všemyslice

- úzce spolupracujeme s ZŠ a MŠ Neznašov (Sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ)

 www.zsneznasov.cz/c-15-spolek-neznasek.html

 

Spolupracujeme s: obcí Všemyslice, Ochotnickým spolkem Tyl, spolkem Tyrš, Obecními knihovnami Bohunice a Neznašov

 

Z čeho financuje své akce:

- z příspěvku Obce Všemyslice

- ze sponzorských darů firem

- ze spolupráce s firmami

- ze sponzorských darů fyzických osob

- z dobrovolného vstupného na našich akcích

- z členských poplatků

 

Výše členských poplatků:

Členský příspěvek: 100 Kč

Přihláška do sdružení ke stažení zde: Přihláška do občanského sdružení.doc (30720)

 

Členský příspěvek (SRPŠ) 
Členský příspěvek na školní rok 2015/16 byl valnou hromadou odhlasován v minimální výši Kč 300,-.

 

 

číslo účtu: 2100223032/2010

 

Naši podporovatelé:

www.renosumava.cz/

 

 

 

 

 Kontakt

"NEZNÁŠEK" z. s.

Neznašov 138
Neznašov 373 02


724 410 707